Vodomerná šachta VK01

 

Vodomerná šachta VK 01

  • Vodomerné šachty (vodovodné šachty) slúžia na osadenie vodomeru a príslušných armatúr pod úrovňou terénu obytných domov, mimo komunikačnej trasy ( v zelenom páse, v predzáhradke a pod. ).Plastové vodomerné šachty nepotrebujú údržbu, veľkou výhodou je jednoduchá montáž a jej správnou inštaláciou sa docieli aj dlhá životnosť.Vodomerné šachty sa vyrábajú vo viacerých prevedeniach:
    tvárnením a zváraním vytlačovaných polypropylénových dosiektvárnením polypropylénových dosiek a následným zateplením polyuretánovou penouz 400 – 500 mm korugovanej rúry a jej zateplením

220,00 € / ks 
220,00
 
Cena vrátane DPH