Panther Condens KKO - dolná

 

Panther Condens 12KKO,25KKO,30KKO + FE120BM

  • Objem zásobníka 117 litrov

    Ohrev zásobníka zvýšeným výkonom

    Teplota vody nastaviteľná na kotle alebo izbovom regulátore eBus

NázovCena s DPHObjednávka
Panther Condens 12KKO + FE120BM
Zostava Panther Condens - dolná
1527,00 €
1527,00
Panther Condens 25KKO + FE120BM
Zostava Panther Condens - dolná
1601,00 €
1601,00
Panther Condens 25KKO + FE120BM
Zostava Panther Condens - dolná
1628,00 €
1628,00

Základné informácie
Technická špecifikácia
Na stiahnutie
Galeria
Servis
O výrobcovi
 
Energetická trieda pre vykurovanie
Energetická trieda pre prípravu TV
Kategória plynu
Prevedenie
Zapaľovanie
Výkon / Palivo
Palivo
Maximálny tepelný príkon (kW)
Minimálny tepelný príkon (kW)
Maximálny tepelný výkon (kW)
Minimálny tepelný výkon (kW)
Účinnosť (%)
Maximálna spotreba plynu (m3/h)
Minimálna spotreba plynu (m3/h)
Prietok plynu pri maximálnom výkone v režime teplej vody(m3/h)
Maximálna spotreba plynu ( kg/h)
Minimálna spotreba plynu (kg/h)
Trieda NO
Max. tepelný výkon pri 80 / 60 °C(kW)
Min. tepelný výkon pri 80 / 60 °C(kW)
Max. tepelný výkon pri 50 / 30 °C(kW)
Min. tepelný výkon pri 50 / 30 °C(kW)
Účinnosť pri tep.spáde 80 / 60°C (%)
Účinnosť pri tep.spáde 50 / 30°C (%)
Hodnota Nox(mg/kWh)
Stupeň využitia pri čiastočnej záťaži P.C.I. pri 40°C/30°C (30 %)
Výkon 1.výk. stupeň (kW)
Výkon 2.výk. stupeň (kW)
Men. príkon 1. výk. stupeň (kW)
Men. príkon 2. výk. stupeň (kW)
Spotreba 1. výk. stupeň ( m3/hod)
Spotreba 2. výk. stupeň ( m3/hod)
Spotreba 1. výk. stupeň ( kg/hod)
Spotreba 2. výk. stupeň ( kg/hod)
Stupeň využitia podľa európskej smernice 92/42
Tlak plynu
Vstupný tlak (mbar)
Priemer membrány (mm)
Maximálny tlak na trysky (mbar)
Minimálny tlak na trysky (mbar)
Priemer trysky (mm)
Kúrenie
Maximálny pracovný tlak (bar)
Minimálny pracovný tlak (bar)
Doporučený prevádzkový tlak (bar)
Skúšobný pretlak vody(bar)
Max. prac. teplota (°C)
Teplotný rozsah (°C)
Expanzná nádoba (l)
Maximálny objem vody v systéme pri 75°C(l)
Obsah vody kotlového telesa (l)
Objem kotla (množstvo VV) (l)
Maximálny tlak expanznej nádoby (bar)
Počet článkov kotl. telesa (ks)
Počet horákových rúrok ( ks)
Pripojenie plynu
Pripojenie vykurovaciej vody
Tlaková strata pri Δt 20 °C (Pa)
Poistný ventil, maximálny prevádzkový tlak (PMS) (bar)
Teplá voda
Maximálny tlak (bar)
Minimálny tlak (bar)
Maximálny prietok TV (l/min)
Minimálny prietok TV (l/min)
Množstvo odoberanej TV (pri T 30°C) (l/min)
Teplotný rozsah (°C)
Minimálny prietok vykurovacieho okruhu (l/h)
Maximálna teplota výstupnej VV (°C)
Minimálna teplota výstupnej VV (°C)
Veľkosť obmedzovača prietoku studenej vody (l/min)
Objem zásobníka (l)
Expanzná nádoba TV (l)
Elektrické údaje
Napätie / Frekvencia (V/Hz)
Príkon (W)
Elektrické krytie
Prúd (A)
Elektrická trieda
Odťah spalín
Spôsob
Max. dĺžka súosého odkúrenia priemer 60 /100 (Em)
Max. dĺžka súosého odkúrenia priemer 80 /125 (Em)
Max. dĺžka oddeleného odkúrenia priemer 80 80 (Em)
Priemer oddymenia (mm)
Teplota spalín (°C)
Hmotnostný prietok spalín (g/s)
Hlučnosť (db)
Prietok čerstvého vzduchu (1013 mbarov - 0°C) ( m3/h)
Prietok pri odvode spalín pri max. výkone ( g/s)
Prietok pri odvode spalín pri min. výkone ( g/s)
Prietok pri odvode spalín v režime Teplá voda( g/s)
Teplota spalín pri max. výkone a spáde 80/60°C (°C)
Teplota spalín pri max. výkone a spáde 50/30 °C (°C)
Teplota spalín pri min. výkone a spáde 80/60°C (°C)
Teplota spalín pri min. výkone a spáde 50/30°C (°C)
Teplota spalín pri prehriatí (°C)
Teplota spalín v režime Teplá voda (°C)
Min. požadovaný ustálený ťah komína) (Pa)
Rozmery
Výška / Šírka / Hĺbka (mm)
Hmotnosť bez vody (kg)
Číslo CE
Hodnoty spalín
Namerané pri nominálnom tepelnom výkone a pri referenčnom plyne G20 v režime Vykurovanie
CO (ppm)
CO (mg/kWh)
CO2 (%)
Vážená hodnota Nox (ppm)
Vážená hodnota Nox (mg/kWh)
Zásobník
Description
Typ zásobníka
Popis
Objem vody (l)
Max. prevádzkový tlak pre teplú vodu(bar)
Max. prevádzkový tlak pre vykurovaciu vodu(bar)
Max. teplota vody(°C)
Max.možná teplota vstupu vykurovacej vody(°C)
Trvalý výkon teplej vody (l/h(kW))
Max.výkon teplej vody (l/10min)
Objem vykurovacej špirály (l)
Menovitý prietok vykurovacieho média (m3/h)
Pokles tlaku pri men. Prietoku vykurovacieho média (mbar)
Straty energie v pohotovostnom režime [kWh/d]
Max. prev. teplota pri bežnom použití (°C)
Max. prev. teplota pri inom použití (°C)
Pripojenie VV
Pripojenie studenej a teplej vody
Vypúšťací ventil a zátka
Objem expanznej nádoby(l)
Plocha ohriev. telesa v nádobe(m2)
Rozmery
Výška / Šírka / Hĺbka (mm)
Výška / Priemer (mm)
Hmotnosť bez vody (kg)
Dodatočné technické parametre pre iné využitie
Elektrické napätie/frekvencia [V/Hz]
Stupeň elektrického krytia