Solárne zásobníky teplej vody


  • Ohrievače SOLAR SET

 

Ohrievače určené na prípravu teplej úžitkovej vody pomocou solárneho systému.

NázovCena s DPHObjednávka
OKC 200 NTRR/SOL
Solárne zásobníky teplej vody
444,00 €
444,00
OKC 250 NTRR/SOL
Solárne zásobníky teplej vody
590,00 €
590,00
OKC 300 NTRR/SOL
Solárne zásobníky teplej vody
525,00 €
525,00
OKC 400 NTRR SOL
Solárne zásobníky teplej vody
993,00 €
993,00
OKC 500 NTRR SOL
Solárne zásobníky teplej vody
1090,00 €
1090,00
OKC 400 NTR SOL
Solárne zásobníky teplej vody
930,00 €
930,00
OKC 500 NTR SOL
Solárne zásobníky teplej vody
1024,00 €
1024,00

  • Ohrievače vody OKC 200, 250 a 300 NTR/SOL OKC a 400, 500 NTR,R/SOL sú navrhnuté a vyrábané ako súčasť solárneho systému, ktorý obsahuje ďalšie neoddeliteľné prvky tohto systému, ako sú slnečné kolektory a ich držiaky na strechy (stojany na rovnú strechu), expanzná nádoba, rozvody náplne kolektorov a ďalšie prvky nutné na správnu a bezproblémovú funkčnosť solárneho systému.

  • OKC NTR/SOL -Stacionárny ohrievač s jedným špirálovým výmenníkom pre ohrev TÚV vykurovacou vodou z jedného zdroja. Dohrev možno vykonávať kotlom v hornom výmenníku napr kotlom aj elektrickým telesom TJ 6/4 ".
  • OKC NTRR/SOL -Stacionárny ohrievač s dvomi špirálovými výmenníkmi na ohrev TUV vykurovacou vodou z dvoch zdrojov. Dodatočný ohrev sa dá vykonať kotlom v hornom výmenníku napr. kotlom aj elektrickým telesom TJ 6/4 ".
  • Najčastejšie využitie

  • Ohrev teplej vody celoročne solárnym systémom s elektrickým alebo nepriamovýhrevným dohrevom napr. plynovým kotlom, alebo kotlom na tuhé palivá.
  • Svojim menovitým výkonom zaručujú dostatočné množstvo TUV pre bytové jednotky, prevádzky, reštaurácie a podobné zariadenia.

Technické parametre ohrievačov

Stacionárne 1 MPa pre solárne systémy
 Typ
s dvoma výmenníkmiOKC 200 NTRR/SOL
 OKC 250 NTRR/SOL
 OKC 300 NTRR/SOL
 OKC 400 NTRR SOL
 OKC 500 NTRR SOL
s jedným výmenníkomOKC 400 NTR SOL
 OKC 500 NTR SOL
Stacionárne 1 MPa pre solárne systémy
TypOKC 200 NTRR/SOLOKC 250 NTRR/SOLOKC 300 NTRR/SOL
Objem [l]200245282
Max. hmotnosť ohrievača bez vody [kg]108120125
Výška ohrievača [mm] 1 3821 5621 763
Priemer ohrievača [mm]584584597
Max. prevádzkový pretlak v nádobe [MPa]111
Max. prevádzkový pretlak vo výmeníku [MPa]111
Maximálna teplota výhrevnej vody [°C]110110110
Maximálna teplota teplej vody [°C]959595
Objem spodného výmenníka [l]79,510,5
Objem horného výmenníka [l]777
Výhrevná plocha spodného výmeníka [m2]11,451,50
Výhrevná plocha horného výmeníka [m2] 111
Výkon spodného/horného výmenníka pri spáde 80/60°C [kW]24/2432/2435/24
Doba ohrevu TUV spodným/horným výmenníkom pri spáde 80/60°C [min]28/1628/1624/16
Trvalý výkon TUV.* spodným/horným výmenníkom pri spáde 80/60°C [l/hod]670/670990/6701100/670
Výkon spodného/horného výmenníku pri spáde 60/50°C [kW]13/1320/1321/13
Doba ohrevu TUV spodným/horným výmeníkom pri spáde 60/50°C [min]38/1944/1935/19
Trvalý výkon TUV.* spodným/horným výmenníkom pri spáde 60/50°C [l/hod]330/330490/330517/330
Stacionárne 1 MPa pre solárne systémy
TypOKC 400 NTR/SOLOKC 400 NTRR/SOLOKC 500 NTR/SOLOKC 500 NTRR/SOL
Objem zásobníka (bez anódy a výmenníka, atď.) [l]395395467467
Objem zásobníka [l]378369449436
Priemer ohrievača [mm]650650700700
Hmotnosť [kg]119 137135160
Max. hmotnosť ohrievača bez vody [kg]108120125369
Prevádzkový tlak TUV [MPa]1111
Prevádzkový tlak vykurovacej vody [MPa]1111
Max.teplota vykurovacej teploty [°C]110110110110
Max.teplota TÚV [°C]95959595
Výhrevná plocha horního výmenníka [m2] 1 1,4
Výhrevná plocha spodného výmeníka [m2]2222
Výkon spodného výmenníka pri tep.spádu 80/60°C [kW]58585959
Výkon horného výmenníka pri tep.spádu 80/60°C [kW] 26 37
Trvalý výkon TÚV * spodného výmenníka pri tep.spádu80/60°C [l/h]1423142314481448
Trvalý výkon TÚV * horného výmenníka pri tep.spádu 80/60 ° C [l / h] 638 908
Výkon spodného výmenníka pri tep.spádu 60/50 ° C [kW]25252626
Výkon horného výmenníka pri tep.spádu 60/50 ° C [kW] 12 18
Trvalý výkon TÚV * spodného výmenníka pri tep.spádu 60/50 ° C [l / h]767767797797
Trvalý výkon TÚV * horného výmenníka pri tep.spádu 60/50 ° C [l / h] 368 552
Doba ohrevu TÚV * spodným výmenníkom pri tep.spádu 80/60 ° C [min]]23222726
Doba ohrevu TÚV * horným výmenníkom ** pri tep.spádu 80/60 ° C [min] 22 17
Doba ohrevu TÚV * spodným výmenníkom pri tep.spádu 60/50 ° C [min]42414847
Doba ohrevu TÚV * horným výmenníkom ** pri tep.spádu 60/50 ° C [min] 38 27

Rez ohrievačom vody


Dokumentácia na stiahnutie

nameDokumentácia na stiahnutie
Technický list
nameDokumentácia na stiahnutie
Návod na použitie a inštaláciu

Fotogaléria