Vodomerná šachta VK01

Vodomerná šachta VK 01

Vodomerné šachty (vodovodné šachty) slúžia na osadenie vodomeru a príslušných armatúr pod úrovňou terénu obytných domov, mimo komunikačnej trasy ( v zelenom páse, v predzáhradke a pod. ).Plastové vodomerné šachty nepotrebujú údržbu, veľkou výhodou je jednoduchá montáž a jej správnou inštaláciou sa docieli aj dlhá životnosť.Vodomerné šachty sa vyrábajú vo viacerých prevedeniach:
tvárnením a zváraním vytlačovaných polypropylénových dosiektvárnením polypropylénových dosiek a následným zateplením polyuretánovou penouz 400 – 500 mm korugovanej rúry a jej zateplením

Cena / ks:

 
220,00
Kúpiť