Elektrický kotol na vykurovanie Raja

Elektrický kotol na vykurovanie Raja

Nový elektrokotol na vykurovanie Raja v štýle plynových závesných kotlov s mikroprocesorovým riadením s jednoduchým a prehľadným ovládaním.

  • Výkonový rad od 6 kW do 28 kW
  • Systém spínania HDO
  • Zabudovaná ekvitermická regulácia
  • Príprava na podlahové kúrenie

Raja 6K

Elektrický kotol na vykurovanie

Cena:

 
644,00
Kúpiť

Raja 9K

Elektrický kotol na vykurovanie

Cena:

 
666,00
Kúpiť

Raja 12K

Elektrický kotol na vykurovanie

Cena:

 
671,00
Kúpiť

Raja 14K

Elektrický kotol na vykurovanie

Cena:

 
730,00
Kúpiť

Raja 18K

Elektrický kotol na vykurovanie

Cena:

 
745,00
Kúpiť

Raja 21K

Elektrický kotol na vykurovanie

Cena:

 
800,00
Kúpiť

Raja 24K

Elektrický kotol na vykurovanie

Cena:

 
810,00
Kúpiť

Raja 28K

Elektrický kotol na vykurovanie

Cena:

 
818,00
Kúpiť

Elektrokotol Raja

Kotol má závesné prevedenie s možnosťou prípravy teplej vody v externom zásobníku. Ovládací panel umožňuje zobrazovanie okamžitých hodnôt či už teploty alebo tlaku vo vykurovacom systéme alebo okamžitého výkonu kotla na displeji.


Výbava a vlastnosti kotla Raja:

Postupné spínanie výkonu nielen pri spínaní špirál ale aj pri ich vypínaní
Možnosť obmedzenia maximálneho výkonu
Všetky bezpečnostné prvky
Nastaviteľná maximálna teplota vykurovacej vody
Zobrazenie teploty a tlaku vykurovacej vody
Zabudovaná ekvitermická regulácia - riadenie vykurovacej teploty v závislosti od vonkajšej teploty
Chybová diagnostika
Zabudované čerpadlo a expanzná nádoba
Možnosť automatického odopínania výkonových stupňov v závislosti na zaťažení domácej el. siete pri použití externého odopínacieho zariadenia
Systém spínania HDO
Možnosť pripojenia na 1 fázovú sieť 230V (len verzie 6K a 9K)
Príprava na podlahové kúrenie - kontakt havarijného termostatu podlahového kúrenia
Dvojrýchlostné čerpadlo s automatickým prepínaním rýchlosti
Protimrazová ochrana kotla prípadne externého zásobníka

Typy kotla Raja:
Raja 6K - s výkonom od 1 kW do 6 kW
Raja 9K - s výkonom od 1 kW do 9 kW
Raja 12K - s výkonom od 2 kW do 12 kW
Raja 14K - s výkonom od 2,3 kW do 14 kW
Raja 18K - s výkonom od 2 kW do 18 kW
Raja 21K - s výkonom od 2,3 kW do 21 kW
Raja 24K - s výkonom od 2 kW do 24 kW
Raja 28K - s výkonom od 2,3 kW do 28 kW

6K139K1312K1314K1318K1321K1324K1328K13
Energetická trieda DDDDDDDD
Elektrické napätie (6 - 28 kW) (V)3× 230V/400V + N + PE, 50Hz3× 230V/400V + N + PE, 50Hz3× 230V/400V + N + PE, 50Hz3× 230V/400V + N + PE, 50Hz3× 230V/400V + N + PE, 50Hz3× 230V/400V + N + PE, 50Hz3× 230V/400V + N + PE, 50Hz3× 230V/400V + N + PE, 50Hz
Elektrický prúd max. (A)3× 9,53x143x18,53x233x27,53x323x36,53× 43 A
Príkon (kW)69121418212428
Max. prevádz. teplota vykurovacej vody (°C)8585858585858585
Max. výtlak obeh. čerpadla (kPa)5050505050505050
Expanzná nádoba (l)77777777
Min. prevádzkový pretlak kotla (kPa)8080808080808080
Max. prevádzkový pretlak kotla (kPa)300300300300300300300300
Odporúčaný prevádzkový pretlak kotla (kPa)100-200100-200100-200100-200100-200100-200100-200100-200
Elektrické krytieIP40IP40IP40IP40IP40IP40IP40IP40
Pripojenie vykurovacej vodyG 3/4"G 3/4"G 3/4"G 3/4"G 3/4"G 3/4"G 3/4"G 3/4"
Vypúšťací otvorG 1/2"G 1/2"G 1/2"G 1/2"G 1/2"G 1/2"G 1/2"G 1/2"
výška x šírka xhĺbka (mm)740 x 410 x310740 x 410 x310740 x 410 x310740 x 410 x310740 x 410 x310740 x 410 x310740 x 410 x310740 x 410 x310
hmotnosť (bez vody) (kg)3434343434343434
Výkon kotla69121418212428
Počet a výkon vykurovacích telies2x3 kW3kW+6kW2x6kW2x7kW3x6kW3x7kW4x6kW4x7kW
Maximálny prúd jednou fázou (A)9,51418,52327,53236,543
Maximálny prúd pri zapojení na jednu fázu (A)2839
Menovitý prúd ističa (A)1016202532404050
Menovitý prúd ističa pri zapojení na jednu fázu (A)3250
Prierez prívodného vodiča - Cu (mm2)1,51,52,52,544610
Prierez prívodného vodiča pri zapojení na jednu fázu - Cu (mm2)610

Plynové a elektrické kotly, prietokové ohrievače a zásobníky teplej vody

Záručná doba výrobku je 24 mesiacov v súlade s ustanovením §620 ods.1 občianskeho zákonníka. Pri dodržaní podmienok spôsobu používania výrobku v súlade s návodom na obsluhu, inštaláciu a podmienkami záručného listu sa na všetky výrobky používateľovi poskytuje štandardne predĺžená 3-ročná záruka bezplatne alebo predĺžená platená 5-ročná záruka odo dňa uvedenia do prevádzky.


V tejto lehote je pri nižšie uvedených podmienkach zaručené bezplatné odstránenie chyby výrobku. Táto lehota sa predlžuje o obdobie, počas ktorého bol výrobok v záručnej oprave. V prípade výmeny výrobku alebo zrušenia kúpnej zmluvy počas 24 mesiacov od dátumu uvedenia do prevádzky platia príslušné ustanovenia zákonných predpisov. Podmienkou záruky je, aby výrobok uviedla do prevádzky firma, ktorú na to výrobca oprávnil, aby bol dôsledne vyplnený a potvrdený záručný list, a aby bolo uvedenie výrobku do prevádzky zaregistrované u výrobcu .

Vzhľadom k tomu, že sa jedná o výhradné technické zariadenie, výrobca dôrazne upozorňuje na nutnosť pravidelného uskutočňovania ročných technických prehliadok výrobku podľa vyhlášky č. 508/2009 Z. z. Podmienkou platnosti záruky na 24 mesiacov resp. predĺženej záruky na 36 mesiacov je uskutočnenie servisných prehliadok podľa predpísaných intervalov, o ktorých sú vedené záznamy v servisnej knihe. Prehliadky musia byť vykonané firmou, ktorej dal výrobca oprávnenie. Prvá technická prehliadka musí byť uskutočnená najneskôr do 12 mesiacov a druhá technická prehliadka do 24 mesiacov od uvedenia výrobku do prevádzky (v prípade 3-ročnej záruky), inak nie sú splnené podmienky záruky.

Práce spojené s ročnou prehliadkou hradí kupujúci! Potvrdenie o vykonaní ročnej technickej prehliadky musí zákazník do 14 dní odo dňa uskutočnenia odoslať na adresu Vaillant Group Slovakia, s.r.o.

Nárok na bezplatnú opravu v záručnej dobe zaniká:

- keď porucha vznikla nedodržaním predpisov, pokynov a noriem uvedených v návode na obsluhu, pri inštalácii, prevádzke alebo údržbe výrobku

- keď porucha vznikla neodbornou obsluhou, zásahom osoby, ktorú výrobca neoprávnil

- keď ide o opotrebovanie výrobku spôsobené jeho normálnym používaním alebo o mechanické poškodenie

- keď porucha vznikla elektrickým prepätím alebo nízkym napätím

- v prípade porúch alebo škôd vzniknutých živelnou pohromou či inými nepredvídateľnými javmi (búrka, požiar, záplava, zemetrasenie); alebo pri preprave

- ak ide o poruchu častí hydraulického okruhu (čerpadlo, hydroskupiny, odvzdušňovací, poistný a trojcestný ventil, výmenníky) v prípade ich zanesenia nečistotou či minerálmi z vykurovacieho systému a vodovodnej sústavy, z plynovodu (plynový ventil), zo spaľovacieho vzduchu a zatekajúceho kondenzátu (ventilátor, plynový ventil) alebo pri nedostatočnom odvzdušnení kotla

- keď porucha vznikla z dôvodu nefunkčných prídavných zariadení, inštalovaných mimo kotol, alebo pri prevádzke s väčším ako povoleným tlakom úžitkovej vody

Za chybu výrobku nemožno považovať zvýšenú hlučnosť spôsobenú usadzovaním nečistôt a minerálov z vykurovacej vody, výmenu anódovej tyče a ochranného prvku, ktorým je gumové tesnenie zásobníka TV. V týchto prípadoch servisná organizácia môže žiadať od zákazníka platbu za opravu.

Zoznam výrobkov so zákonnou 2-ročnou záručnou dobou:

- izbové regulátory
- elektrické konvektory
- dymovody a príslušenstvo ku kotlom

Profil spoločnosti

Spoločnosť Protherm Production je popredným výrobcom vykurovacej techniky pre 24 trhov Európy, Ázie a Afriky. Jej cieľom je byť čo najbližšie ku koncovému zákazníkovi a čo najrýchlejšie reagovať na jeho potreby. Výrobu produktov spoločnosť neustále zefektívňuje zavádzaním nových procesov a inovatívnych riešení. Na úspech firmy má podstatný vplyv kvalita používaných technológií, vysoká úroveň výrobného a vývojového procesu, logistiky či prístupu k zamestnancom.

Firma Protherm Production bola založená v roku 1991 pod názvom Transkom, pričom spočiatku to bola len predajná spoločnosť. V roku 1999 sa výroba vykurovacích zariadení, vyrábaná v spoločnosti Didaktik, vrátane zamestnancov, presťahovala do zmodernizovaného výrobného závodu Protherm. Dnes je fabrika členom medzinárodnej spoločnosti Vaillant Group, ktorej súčasťou je 10 výrobných závodov v Európe a v Ázii s viac ako 12 000 zamestnancami. Vyrábajú sa tu kotly značiek Saunier Duval, Bulex, AWB, DemirDöküm, Glow Worm a Hermann. Pre slovenský trh sa tu vyrábajú kotly značiek Vaillant a Protherm.


Vedeli ste, že
sa vo fabrike ročne vyrobí okolo 360 000 kotlov? Práve tu sa začalo s výrobou prvých elektrických kotlov a v súčasnosti sa ich v závode každý rok vyrobí viac ako 50 tisíc.
Kotly zo Skalice putujú do rôznych krajín Európy, Ázie či Afriky, najviac však do Nemecka, Ruska či Talianska
Firma je držiteľom niekoľkých ocenení – certifikát Slovak Gold Exclusive, víťaz v súťaži Fabrika roka 2011,ocenený finalista v súťaži Národná cena SR za kvalitu 2012 a laureát súťaže Leading HR Organisation 2013