ENVIRO PM

Oceľový kotol na drevo a pelety ENVIRO PM

VYROBENÉ HIGH-TECH TECHNOLÓGIOU

100% ZÁRUKA TESNOSTI ZVAROV

OCEĽOVÝ KOTLOVÝ PLECH

SLOVENSKÝ VÝROBOK

ENVIRO PM15 s malým displejom

Oceľový kotol na drevo a pelety ENVIRO BOTO

Cena:

 
2 796,00
Kúpiť

ENVIRO PM25 s malým displejom

Oceľový kotol na drevo a pelety ENVIRO BOTO

Cena:

 
2 959,00
Kúpiť

ENVIRO PM50 s velkým displejom

Oceľový kotol na drevo a pelety ENVIRO BOTOpalivo ENVIRO BOTO

Cena:

 
3 979,00
Kúpiť

Oceľový kotol na drevo a pelety ENVIRO PM15.

Výhody:
ŽIVOTNOSŤ AŽ 30 ROKOV
ZÁRUKA AŽ 6 ROKOV NA CELÝ KOTOL
ÚSPORA PALIVA
EKOLÓGIA – NÍZKE EMISIE CO
ORIGINÁLNA KONŠTRUKCIA
MOŽNOSŤ EKVITERMICKEJ REGULÁCIE
DLHÁ DOBA VYHORENIA PALIVA
BEZPEČNOSŤ – OCHLADZOVACÍ OBVOD PROTI PREKÚRENIU
KOTLOVÉ TELESO OVERENÉ DVOJSTUPŇOVOU SKÚŠKOU NA DVOJNÁSOBOK PREVÁDZKOVÉHO TLAKU – PRI KAŽDOM VYROBENOM KUSE
VYŽADUJE LEN NÍZKY KOMÍNOVÝ ŤAH
VYSOKÁ ÚČINNOSŤ
KOMBINOVANÝ, OD SEBA ODDELENÝ PRÍVOD PRIMÁRNEHO A SEKUNDÁRNEHO VZDUCHU – PRE IDEÁLNE STABILNÉ HORENIE
DIZAJN A KVALITA SPRACOVANIA REPREZENTUJÚCE ZNAČKU ENVIRO


Praktické výhody
MOŽNOSŤ PRIKLADAŤ 1/2 m POLENÁ
JEDNODUCHÁ A KOMFORTNÁ OBSLUHA
RÝCHLY NÁBEH KÚRENIA
MALÁ PODLAHOVÁ PLOCHA
NA VYŽIADANIE OTVÁRANIE DVERÍ NA ĽAVÚ ALEBO PRAVÚ STRANU
ZÁSOBNÍK NA PELETY JE MOŽNÉ ĽUBOVOĽNE OSADIŤ NA ĽAVÚ ALEBO PRAVÚ STRANU KOTLA, PRÍPADNE KOLMO K NEMU
JEDNODUCHÁ INŠTALÁCIA V KOTOLNI VĎAKA KOMPAKTNÝM ROZMEROM – PREJDE CEZ ŠTANDARDNÚ ZÁRUBEŇ

Komfort
DLHÁ DOBA VYHORENIA PALIVA
INTELIGENTNÉ AUTOMATICKÉ ZAPAĽOVANIE PELIET
AUTOMATICKÉ PODÁVANIE PALIVA
AUTOMATICKÉ ČISTENIE HORÁKA
NEREZOVÝ HORÁK S DIAGNOSTIKOU

Spoľahlivosť
VYROBENÉ HIGH-TECH TECHNOLÓGIOU
100% ZÁRUKA TESNOSTI ZVAROV
OCEĽOVÝ KOTLOVÝ PLECH
SLOVENSKÝ VÝROBOK


Súčasť kotla

SNÍMAČ TEPLOTY
HORÁK NA PELETY
RIADIACA JEDNOTKA
PODÁVAČ PELIET

Na kotly BOTO ENVIRO sa poskytuje záruka 6 rokov na celý kotol okrem regulačných prvkov a elektroniky, ktoré podliehajú záruke 2 roky. 6 ročná záruka je podmienená správnym zapojením kotla do systému vykurovania, použitím akumulačnej nádrže a trojcestným zmiešavacím ventilom 65 °C.

ENVIRO M

Rádiusová klenba je srdcom kotla a práve jej vďačí kotol Enviro za prívlastok ekologický a ekonomický. Odkláňa plameň. Zabraňuje spalinám prúdiť priamo do komína, čím dochádza k efektívnejšiemu využitiu energie u loženej v drevnej hmote. Je zaliata vodou, čím dochádza k okamžitému prenosu tepla.


Plameň. Drevo horí ťahavým plameňom. V prvej fáze horenia dochádza k styku s rádiusovo u klenbou (odovzdávania energie do vody). Tá ho odkláňa naspäť smerom k roštu zo žiaruvzdorných trubiek zaplnených vodou. Dochádza pritom k opätovnému prehoreniu zmesi – odpáleniu škodlivín, zvýšeniu teploty a ďalšiemu odovzdaniu tepla do vody. Až po tomto procese sa môžu spaliny odvádzať medzi bokmi kotla a rádiusovou klenbou.


Rošt zo žiaruvzdorných trubiek. Je takisto zaplnený vodou, cirkulujúcou v kotlovom telese. Pre výrobu nákladná a zložitá časť kotla (materiál, zvary, tesnosť) – pre Vás pridaná hodnota na kotli. Energia vo Vašom dreve sa využije čo najefektívnejšie.


Popolník je situovaný tak, aby pri príležitostnom čistení kotla zberal aj popolček, ktorý spadne po bokoch rádiusovej klenby. Jednoducho sa s ním manipuluje.


Žiarobetónové tvarovky sú umiestnené vo vnútri spaľovacej komory a majú za úlohu akumulovať v sebe teplo. Zvýšením teploty dôjde k ešte lepšiemu prehoreniu zmesi spalín, čoho výsledkom sú veľmi nízke emisie, radiace kotol do najlepšej emisnej triedy kotlov. Tvarovky podliehajú pri návrhu optimalizácii a sú podrobené laboratórnej analýze fyzikálnych vlastností. Dôležitými aspektami pri ich výrobe je použitie výlučne surovín v triede „A“ a výpal pri teplotách do 1300 °C. To im zabezpečuje tvarovú stálosť a odolnosť voči mechanickému poškodeniu.


Izolácia kotla z minerálnej vlny s hliníkovou fóliou na povrchu. Slúži pre odizolovanie telesa kotla, v maximálnej možnej miere zabraňuje tepelným stratám.
Vodou je zaliate celé kotlové teleso.


Ochladzovací okruh je bezpečnostný prvok, ktorý je štandardom kvalitných kotlov. Slúži ako poistka – ochrana proti prekúreniu kotla v prípade, že teplota vody v kotli vystúpi nad prednast avenú hodnotu. Ventil v tomto prípade otvorí prívod studenej vody do kotla a touto ju o chladí.


Roboticky zvárané kotlové plechy. Pri výrobe používame ušľachtilú oceľ – kotlový plech hrúbky až 8 mm. Strategické miesta kotla ako napríklad spaľovacia komora sú zvárané výhradne roboticky. Pre nás je to záruka bezchybných zvarov a pre Vás istota, že Vám kotol nebude tiecť. Je to aj základný predpoklad dlhej životnosti kotla.


Len nízky komínový ťah je potrebný pri kúrení v kotloch Enviro. Umožňuje to jedinečná konštrukcia spaľovacej komory a spalinových ciest. Nepotrebujete komín s veľkým priemerom a ani príliš vysoký.


V čom je vaša konštrukcia výnimočná (lepšia) od ostatných konštrukcii kotlov?
V prvom rade kladieme veľký dôraz na výber vysoko kvalitného, špeciálneho plechu určeného na výrobu kotlov. Už samotný tento krok je rozhodujúci pre dlhú životnosť kotla. Jedinečnosť konštrukcie potom spočíva v spôsobe, akým je palivo v kotloch BOTO ENVIRO spaľované. Spaľovacia komora kotla je navrhnutá tak, aby pracovala čo najefektívnejšie – má menší objem oproti ostatným kotlom na trhu , drevo v nej vydrží dlho horieť – zistíte, že je potrebné nakladať menej často a menej dreva. Jej výhodou je aj dokonalé prehorenie zmesi horľavín a tým potlačenie škodlivých emisií a kondenzátu ako aj minimálne množstvo popola. Pri horení v kotly Enviro M sa z vrstvy horiaceho paliva uvoľňuje prchavá horľavina. Vďaka špeciálnemu tvaru rádiusovej klenby sa táto zmes hromadí pod klenbou ohniska, kde sa zmieša so sekundárnym prívodom vzduchu a ťahom komína sa táto zmes preťahuje cez rozhorenú vrstvu paliva na rošte, kde zhorí za pôsobenia vysokej teploty. V mieste styku tejto zmesi a horiaceho paliva sa opäť privádza sekundárny vzduch. Prívod sekundárneho vzduchu je regulovaný. Celé teleso kotla, vrátane žiarupevných roštových trubiek je zaliate vodou, celý kotol je tepelným výmenníkom.¨

Rozmery kotla PM 25PR platia len pre samotný kotol – zásobník, horák, podávač a elektronika sú predmetom doplnkovej výbavy kotla. Kompletný kotol na pelety a drevo so všetkými komponentami má označenie PM25.
PM 15PM 25PM 50
Výkon kW1÷151÷251÷49
Šírka – Šmm617617791
Hĺbka – Hmm85910511243
Výška – Vmm119311681416
Hĺbka roštumm335520660
Stavebná hĺbka – Smm85910541243
Výška napojenia dymovodu – Mmm107910791334
Priemer dymovodu – Dmm160160200
Šírka zásobníka – ŠZmm617617617
Hĺbka zásobníka – HZmm976976976
Výška zásobníka – VZmm118911891189
Hĺbka horáka – HHmm263263263
Výška horáka – VHmm365365365
Hĺbka podávača – HPmm142614261426
Výška napojenia spiatočky vodymm417349361
Priemer (vstup,výstup) vodyDNG 2″G 2″G 2″
Hmotnosť kotlakg260340470
Maximálna veľkosť poliencm345064
Účinnosť %85 (drevo), 90 (pelety)85 (drevo), 91 (pelety)86 (drevo), 92 (pelety)
Objem vody v kotlovom telesel70100180
Objem spaľovacej komoryl4862159
Maximálny prevádzkový pretlak vodybar222
Minimálny prevádzkový pretlak vodybar111
Skušobný pretlak vodybar444
Maximálna prevádzková teplota°C909090
Predpísaný ťah komínaPa10÷128÷128÷12
Teplota spalín pri menovitom výkone°C200÷240200÷240200÷240

Servisný zásah do 12 až 48 hodín.

Kotol je vyhradené technické zariadenie. Je samozrejmé, že sa niečo môže časom pokaziť. Aj keď sa to stáva veľmi zriedkavo, sme pripravení a vybavení k servisnému zásahu, reagujeme veľmi pružne. Naši odborne vyškolení pracovníci sú schopní byť pri Vašom kotli cez pracovný týždeň do 12 hodín od nahlásenia poruchy.

Garancia dostupnosti náhradných dielov po celú dobu životnosti kotla

Celá výrobná dokumentácia je archivovaná a ručíme za dostupnosť náhradných dielov po celú dobu životnosti Vášho kotla. Zoznam spotrebného materiálu a náhradných dielov je dostupný v sekcii Na stiahnutie. Spotrebný materiál je väčšinou skladom. Dostupnosť náhradných dielov je do 48 hodín.

Sortiment:

- súčiastky kotlov z čierneho plechu - kapotáže kotlov - elektronické súčiastky a komponenty (motory, dosky, displeje, atď.) - plastové súčiastky - tesnenia a izolácie a iné. Pri objednávaní uvádzajte číslo súčiastky z katalógu náhradných dielov a spotrebného sortimentu, ktorý nájdete v sekcii Na stiahnutie.

Boto enviro

Firma Boto enviro je slovenská firma s jediným majiteľom a 100% slovenským kapitálom. Cieľom nášho každodenného snaženia je poskytovať zákazníkom produkty najvyššej technickej kvality v rozumných cenových reláciach. Chceme a učíme ľudí Myslieť ekologicky a ekonomicky.

Sme výrobcami kotlov na drevnú hmotu najnovšej generácie vlastnej konštrukcie. Sú vyrobené najmodernejšími CNC technológiami v súčasnosti dostupnými na trhu. Naši zamestnanci sú Vám svojimi skúsenosťami pripravení poradiť, odpovedať a tiež riešiť Vaše potreby z oblasti dodania najvhodnejšieho kotla na drevnú hmotu do Vašej výroby, skladu, alebo domu.

Orientujeme sa na zákazníkov – ich potreby a požiadavky, Kladieme dôraz na kvalifikovaných a motivovaných zamestnancov, Permanentne investujeme do nových technológií, Nepretržite zlepšujeme všetky procesy (výrobné aj nevýrobné), Ponúkame výsledky vedomostí a schopností našich ľudí, kvalitu výroby a služieb.
Sme milovníkmi prírody a všetkého, čo z prírody vzišlo. Vo svojej práci vidíme osoh a budúcnosť, žijeme s pocitom, že robíme niečo dobré a prispievame k lepšiemu.

Svojou obchodnou a partnerskou politikou podporujeme našich partnerov, našu ekonomiku na celoštátnej aj regionálnej úrovni. Sme hrdí a vážime si všetko dobré, čo ruky nášho národa tvoria.

Radi Vás tiež privítame v našom centre tepelnej techniky, kde nájdete nielen naše teplovodné kotly, ale aj iné na trhu dobre známe značky. Taktiež tu nájdete aj ucelený inštalačný sortiment pre plyn, vodu, sanitu a vzduch od našich, ale aj zahraničných výrobcov. Základnou filozofiou je dodávať Vám výrobky s najvyšším úžitkovým štandardom v korektných cenách z našej podnikovej predajne, alebo siete našich predajcov.