Kotol na drevo a uhlie Bobor

Liatinové kotle na tuhé palivá s jednoduchou obsluhou aj údržbou a vysokou účinnosťou, ktorá je podporovaná veľkým spaľovacím priestorom.

 

  • liatinový výmenník
  • termostatický regulátor ťahu
  • 18 - 45 kW drevo
  • 19 - 48 kW uhlie

 

BOBOR 20 DLO

Kotol na drevo a uhlie Protherm

Cena:

 
763,00
Kúpiť

BOBOR 30 DLO

Kotol na drevo a uhlie Protherm

Cena:

 
855,00
Kúpiť

BOBOR 40 DLO

Kotol na drevo a uhlie Protherm

Cena:

 
950,00
Kúpiť

BOBOR 50 DLO

Kotol na drevo a uhlie Protherm

Cena:

 
1 113,00
Kúpiť

BOBOR 60 DLO

Kotol na drevo a uhlie Protherm

Cena:

 
1 242,00
Kúpiť

Kotol na drevo a uhlie

Drevo a uhlie ako tradičné druhy palív nestratili význam ani v súčastnej dobe a mnoho domácností sa k nim opäť vracia. Tak sa zrodil BOBOR - novinka zo závodu Protherm v Skalici.

Tento rad liatinových kotlov na tuhé palivá je zaujímavý svojou jednoduchou obsluhou aj údržbou a vysokou účinnosťou, ktorá je podporovaná veľkým spaľovacím priestorom. Bobor prichádza v širokej výkonovej rade, aby uspokojil každého zákazníka.

Výbava a vlastnosti kotla BOBOR:

Liatinový výmenník
Veľký spaľovací priestor
Ľahké doplňovanie paliva
Jednoduchá údržba a montáž
Nízke tepelné straty

20DLO30DLO40DLO50DLO60DLO
Výkon / Palivo
Počet článkov456810
Tepelný výkon/uhlie (kW)1924323948
Tepelný výkon/drevo (kW)1823293545
Trieda účinnosti podľa EN 303 - 5
Max. prevádzková teplota (°C)9090909090
Doba horenia / uhlie (hod)44444
Doba horenia / drevo (hod)22222
Tlak chladiacej vody pre dochladzovací okruh (bar)2,1 - 62,1 - 62,1 - 62,1 - 62,1 - 6
Objem vody (l)19,923,226,533,139,8
Max. prevádzkový tlak (bar)44444
Max. dĺžka drevených polien (mm)320370430550680
Vstup/výstup vody (col)2�2�2�2�2�
Odťah spalín
Pripojenie komína Ø (mm)130150150150150
Emisná trieda podľa EN 303 - 511111
Požadovaný komínový ťah (mbar)0,230,250,280,30,32
Hmotnostný prietok spalín (uhlie) (kg/h)68,482,393,6133,2194,4
Hmotnostný prietok spalín (drevo) (kg/h)57,679,297,2126162
Teplota spalín (°C)<250<250<250<250<250
Hmotnosť (kg)230262305380455
Rozmery plniaceho otvoru (v × š) (mm)250 x 300250 x 300250 x 300250 x 300250 x 300
Objem palivovej šachty (l)455667,289,6112
Hĺbka kotla (L) (mm)64074084010401240
Objem akumulačnej nádrže (l)8001000135016502000

Plynové a elektrické kotly, prietokové ohrievače a zásobníky teplej vody

Záručná doba výrobku je 24 mesiacov v súlade s ustanovením §620 ods.1 občianskeho zákonníka. Pri dodržaní podmienok spôsobu používania výrobku v súlade s návodom na obsluhu, inštaláciu a podmienkami záručného listu sa na všetky výrobky používateľovi poskytuje štandardne predĺžená 3-ročná záruka bezplatne alebo predĺžená platená 5-ročná záruka odo dňa uvedenia do prevádzky.


V tejto lehote je pri nižšie uvedených podmienkach zaručené bezplatné odstránenie chyby výrobku. Táto lehota sa predlžuje o obdobie, počas ktorého bol výrobok v záručnej oprave. V prípade výmeny výrobku alebo zrušenia kúpnej zmluvy počas 24 mesiacov od dátumu uvedenia do prevádzky platia príslušné ustanovenia zákonných predpisov. Podmienkou záruky je, aby výrobok uviedla do prevádzky firma, ktorú na to výrobca oprávnil, aby bol dôsledne vyplnený a potvrdený záručný list, a aby bolo uvedenie výrobku do prevádzky zaregistrované u výrobcu .

Vzhľadom k tomu, že sa jedná o výhradné technické zariadenie, výrobca dôrazne upozorňuje na nutnosť pravidelného uskutočňovania ročných technických prehliadok výrobku podľa vyhlášky č. 508/2009 Z. z. Podmienkou platnosti záruky na 24 mesiacov resp. predĺženej záruky na 36 mesiacov je uskutočnenie servisných prehliadok podľa predpísaných intervalov, o ktorých sú vedené záznamy v servisnej knihe. Prehliadky musia byť vykonané firmou, ktorej dal výrobca oprávnenie. Prvá technická prehliadka musí byť uskutočnená najneskôr do 12 mesiacov a druhá technická prehliadka do 24 mesiacov od uvedenia výrobku do prevádzky (v prípade 3-ročnej záruky), inak nie sú splnené podmienky záruky.

Práce spojené s ročnou prehliadkou hradí kupujúci! Potvrdenie o vykonaní ročnej technickej prehliadky musí zákazník do 14 dní odo dňa uskutočnenia odoslať na adresu Vaillant Group Slovakia, s.r.o.

Nárok na bezplatnú opravu v záručnej dobe zaniká:

- keď porucha vznikla nedodržaním predpisov, pokynov a noriem uvedených v návode na obsluhu, pri inštalácii, prevádzke alebo údržbe výrobku

- keď porucha vznikla neodbornou obsluhou, zásahom osoby, ktorú výrobca neoprávnil

- keď ide o opotrebovanie výrobku spôsobené jeho normálnym používaním alebo o mechanické poškodenie

- keď porucha vznikla elektrickým prepätím alebo nízkym napätím

- v prípade porúch alebo škôd vzniknutých živelnou pohromou či inými nepredvídateľnými javmi (búrka, požiar, záplava, zemetrasenie); alebo pri preprave

- ak ide o poruchu častí hydraulického okruhu (čerpadlo, hydroskupiny, odvzdušňovací, poistný a trojcestný ventil, výmenníky) v prípade ich zanesenia nečistotou či minerálmi z vykurovacieho systému a vodovodnej sústavy, z plynovodu (plynový ventil), zo spaľovacieho vzduchu a zatekajúceho kondenzátu (ventilátor, plynový ventil) alebo pri nedostatočnom odvzdušnení kotla

- keď porucha vznikla z dôvodu nefunkčných prídavných zariadení, inštalovaných mimo kotol, alebo pri prevádzke s väčším ako povoleným tlakom úžitkovej vody

Za chybu výrobku nemožno považovať zvýšenú hlučnosť spôsobenú usadzovaním nečistôt a minerálov z vykurovacej vody, výmenu anódovej tyče a ochranného prvku, ktorým je gumové tesnenie zásobníka TV. V týchto prípadoch servisná organizácia môže žiadať od zákazníka platbu za opravu.

Zoznam výrobkov so zákonnou 2-ročnou záručnou dobou:

- izbové regulátory
- elektrické konvektory
- dymovody a príslušenstvo ku kotlom

Profil spoločnosti

Spoločnosť Protherm Production je popredným výrobcom vykurovacej techniky pre 24 trhov Európy, Ázie a Afriky. Jej cieľom je byť čo najbližšie ku koncovému zákazníkovi a čo najrýchlejšie reagovať na jeho potreby. Výrobu produktov spoločnosť neustále zefektívňuje zavádzaním nových procesov a inovatívnych riešení.
Na úspech firmy má podstatný vplyv kvalita používaných technológií, vysoká úroveň výrobného a vývojového procesu, logistiky či prístupu k zamestnancom.


Firma Protherm Production bola založená v roku 1991 pod názvom Transkom, pričom spočiatku to bola len predajná spoločnosť. V roku 1999 sa výroba vykurovacích zariadení, vyrábaná v spoločnosti Didaktik, vrátane zamestnancov, presťahovala do zmodernizovaného výrobného závodu Protherm. 

Dnes je fabrika členom medzinárodnej spoločnosti Vaillant Group, ktorej súčasťou je 10 výrobných závodov v Európe a v Ázii s viac ako 12 000 zamestnancami. Vyrábajú sa tu kotly značiek Saunier Duval, Bulex, AWB, DemirDöküm, Glow Worm a Hermann. Pre slovenský trh sa tu vyrábajú kotly značiek Vaillant a Protherm.


Vedeli ste, že
sa vo fabrike ročne vyrobí okolo 360 000 kotlov? Práve tu sa začalo s výrobou prvých elektrických kotlov a v súčasnosti sa ich v závode každý rok vyrobí viac ako 50 tisíc.

Kotly zo Skalice putujú do rôznych krajín Európy, Ázie či Afriky, najviac však do Nemecka, Ruska či Talianska
Firma je držiteľom niekoľkých ocenení – certifikát Slovak Gold Exclusive, víťaz v súťaži Fabrika roka 2011,ocenený finalista v súťaži Národná cena SR za kvalitu 2012 a laureát súťaže Leading HR Organisation 2013