Ako si správne vybrať kotol?

Kotol je investícia na dve desaťročia, preto starostlivo zvážte, ktorý je pre
vás ten správny.

Najdôležitejšou požiadavkou pri výbere kotla je bezpečnosť daného zariadenia. Všetky bezpečnostné zariadenia kotla a vykurovacej sústavy musia byť plne funkčné.

Ďalej sa zaujímajte o životnosť a spoľahlivosť kotla. Základná životnosť kotla je 20 - 25 rokov. Počas tejto doby, pri pravidelnej údržbe, by mal byť funkčný a prevádzkyschopný.
Hospodárnosť a účinnosť kotla treba porovnávať s technickými možnosťami a vlastnosťami aktuálnych moderných výrobkov na trhu, a to aj alternatívnych zdrojov tepla. Pre kotol sú rozhodujúce vlastnosti ako účinnosť, resp. ročný stupeň využitia a možnosti regulácie. Regulácia určuje ekonomiku prevádzky, teda koľko užívateľ zaplatí za vykurovanie a prípravu teplej vody, zabezpečuje optimálne spaľovanie, správne zohľadňovanie požiadaviek užívateľa na tepelnú pohodu v správnom čase a ovplyvňuje aj funkčnosť a životnosť jednotlivých častí, napr. horáka, čerpadla, a potrebu náhradných dielov.

plynové kondenzačné kotle

Nižšie uvedená tabuľka Vám môže pomôcť pri výbere kotla, no každá budova má osobité podmienky, ktoré treba brať do úvahy. Preto pri  výbere  kotla by mal vždy poradiť projektant alebo stavebný odborník v oblasti vykurovania.

Stavebná zóna doSúčasná, dobre izolovaná budova, moderná inštalácia CO a TÚVBudová postavená v 80/90tych r.,zateplená s modernou inštaláciou CO a TÚVBudová postavená v 80/90tych r., bez izolácie,s klasickou inštaláciou CO a TÚVBudová postavená v 80tych r., bez izolácie,s modernou inštaláciou CO a TÚVBudová postavená v 70tych r., zateplená,s klasickou inštaláciou CO a TÚVBudová postavená v 70tych r., staršia, bez izolácie,s klasickou inštaláciou CO a TÚV
60 m2 4 kW5 kW8 kW7 kW6 kW9 kW
70 m25 kW6 kW 9 kW 8 kW7 kW11 kW
80 m26 kW7 kW10 kW 9 kW8 kW12 kW
90 m26 kW8 kW 12 kW10 kW9 kW14 kW
100 m27 kW9 kW13 kW11 kW 10 kW15 kW
120 m28 kW10 kW 16 kW13 kW12 kW18 kW
140 m210 kW12 kW18 kW15 kW 14 kW21 kW
160 m211 kW14 kW21 kW 18 kW16 kW24 kW
180 m213 kW15 kW23 kW20 kW18 kW27 kW
200 m214 kW17 kW26 kW22 kW20 kW30 kW
220 m215 kW19 kW29 kW24 kW22 kW33 kW
240 m217 kW20 kW31 kW26 kW24 kW36 kW
260 m218 kW22 kW 34 kW29 kW26 kW39 kW
280 m220 kW24 kW36 kW31 kW28 kW42 kW
300 m221 kW26 kW39 kW33 kW30 kW45 kW
350 m225 kW30 kW46 kW39 kW35 kW53 kW
400 m228 kW34 kW52 kW44 kW40 kW60 kW