LEV 25 KKZ90

LEV 25 KKZ90

Kotol na vykurovanie s možnosťou prípravy teplej vody v externom zásobníku

Výkon 25 kW do kúrenia

Tepelný výmenník z nerezovej ocele

Veľký modulačný rozsah výkonu

Zabudovaný 90 l vrstvený zásobník

eBus zbernica

Závesné kondenzačné plynové kotly Protherm

Kód produktu:

0010018361

Cena:

 
2 109,00
Kúpiť

Kompaktné riešenie s vysokým komfortom

Nové stacionárne kondenzačné kotly Lev predstavujú kombináciu spĺňajúcu väčšinu požiadaviek na výkon a komfort pri súčasne zachovanej čo najmenšej záťaži životného prostredia.

Kotol Lev 25 KKZ90 pracuje pri príprave teplej vody s maximálnym výkonom 30 kW do zásobníka s objemom 90 litrov pričom do vykurovania môže pracovať s maximálnym trvalým výkonom 25 kW.

Pri príprave teplej vody je použitá moderná technológia ohrevu vo vrstvenom smaltovanom zásobníku s ohrevom teplej vody cez doskový výmenník kondenzačného kotla, zabezpečujúci dodávku teplej vody v nadštandardnom množstve s konštantnou hodnou teploty.

Nové kotly Lev spĺňajú požiadavku na maximálnu koncentráciu funkcií v rámci jedného zariadenia.

Kotol môže byť nainštalovaný aj v stiesnených priestoroch, keďže spĺňa požiadavku na dostupnosť hydraulických a elektrických pripojení zhora alebo spredu ako aj počas opráv (jednotlivé komponentysú prístupné spredu).
Kotly Lev disponujú najnovšími technológiami zaručujúcimi:

- úsporu energie (menšia spotreba plynu vďaka použitému ovládaniu spaľovania a nižšia spotreba elektrickej energie vďaka použitiu vysokoúčinného čerpadla HEP)

- zvýšenú účinnosť pri spaľovaní (stupeň využitia pri teplotnom spáde 40/30°C je až 109% )

- zvýšený výkon pri príprave teplej vody (hodnoty dosahujúce až 230 litrov vody zohriatej o 35°C v priebehu 11 minút)Základné vlastnosti:


Kondenzačný stacionárny kotolVysoký modulačný rozsah vďaka novej technológii riadenia

Tepelný výmenník z nerezovej oceleVysoký stupeň využitia tepla až 109%

Jednoduché ovládanie založené na princípe „jedno tlačidlo – jedna funkcia“

K dispozícii kompletný rad príslušenstva – hydraulického a dymovodov

Nízka spotreba elektrickej energie vďaka použitému vysokoúčinnému čerpadlu

Ľahká inštalácia s možnosťou oddelenia zásobníka pre horšie prístupné miesta

Vysoká spoľahlivosť a stabilita

Nové kotly Lev taktiež splňujú podmienky európskej smernice ErP pre vykurovacie zariadenia, platnej od septembra 2015 na energetickú účinnosť a spotrebu elektrickej energie, keďže je ich súčasťou aj vysokoúčinné modulačné čerpadlo.

LEV 25 KKZ90
Energetická trieda pre vykurovanie
Energetická trieda pre prípravu TV
Kategória plynu
Prevedenie
Zapaľovanie
Výkon / Palivo
Palivo
Maximálny tepelný príkon (kW)
Minimálny tepelný príkon (kW)
Maximálny tepelný výkon (kW)
Minimálny tepelný výkon (kW)
Účinnosť (%)
Maximálna spotreba plynu (m3/h)
Minimálna spotreba plynu (m3/h)
Prietok plynu pri maximálnom výkone v režime teplej vody(m3/h)
Maximálna spotreba plynu ( kg/h)
Minimálna spotreba plynu (kg/h)
Trieda NO
Max. tepelný výkon pri 80 / 60 °C(kW)
Min. tepelný výkon pri 80 / 60 °C(kW)
Max. tepelný výkon pri 50 / 30 °C(kW)
Min. tepelný výkon pri 50 / 30 °C(kW)
Účinnosť pri tep.spáde 80 / 60°C (%)
Účinnosť pri tep.spáde 50 / 30°C (%)
Hodnota Nox(mg/kWh)
Stupeň využitia pri čiastočnej záťaži P.C.I. pri 40°C/30°C (30 %)
Výkon 1.výk. stupeň (kW)
Výkon 2.výk. stupeň (kW)
Men. príkon 1. výk. stupeň (kW)
Men. príkon 2. výk. stupeň (kW)
Spotreba 1. výk. stupeň ( m3/hod)
Spotreba 2. výk. stupeň ( m3/hod)
Spotreba 1. výk. stupeň ( kg/hod)
Spotreba 2. výk. stupeň ( kg/hod)
Stupeň využitia podľa európskej smernice 92/42
Tlak plynu
Vstupný tlak (mbar)
Priemer membrány (mm)
Maximálny tlak na trysky (mbar)
Minimálny tlak na trysky (mbar)
Priemer trysky (mm)
Kúrenie
Maximálny pracovný tlak (bar)
Minimálny pracovný tlak (bar)
Doporučený prevádzkový tlak (bar)
Skúšobný pretlak vody(bar)
Max. prac. teplota (°C)
Teplotný rozsah (°C)
Expanzná nádoba (l)
Maximálny objem vody v systéme pri 75°C(l)
Obsah vody kotlového telesa (l)
Objem kotla (množstvo VV) (l)
Maximálny tlak expanznej nádoby (bar)
Počet článkov kotl. telesa (ks)
Počet horákových rúrok ( ks)
Pripojenie plynu
Pripojenie vykurovaciej vody
Tlaková strata pri Δt 20 °C (Pa)
Poistný ventil, maximálny prevádzkový tlak (PMS) (bar)
Teplá voda
Maximálny tlak (bar)
Minimálny tlak (bar)
Maximálny prietok TV (l/min)
Minimálny prietok TV (l/min)
Množstvo odoberanej TV (pri T 30°C) (l/min)
Teplotný rozsah (°C)
Minimálny prietok vykurovacieho okruhu (l/h)
Maximálna teplota výstupnej VV (°C)
Minimálna teplota výstupnej VV (°C)
Veľkosť obmedzovača prietoku studenej vody (l/min)
Objem zásobníka (l)
Expanzná nádoba TV (l)
Elektrické údaje
Napätie / Frekvencia (V/Hz)
Príkon (W)
Elektrické krytie
Prúd (A)
Elektrická trieda
Odťah spalín
Spôsob
Max. dĺžka súosého odkúrenia priemer 60 /100 (Em)
Max. dĺžka súosého odkúrenia priemer 80 /125 (Em)
Max. dĺžka oddeleného odkúrenia priemer 80 80 (Em)
Priemer oddymenia (mm)
Teplota spalín (°C)
Hmotnostný prietok spalín (g/s)
Hlučnosť (db)
Prietok čerstvého vzduchu (1013 mbarov - 0°C) ( m3/h)
Prietok pri odvode spalín pri max. výkone ( g/s)
Prietok pri odvode spalín pri min. výkone ( g/s)
Prietok pri odvode spalín v režime Teplá voda( g/s)
Teplota spalín pri max. výkone a spáde 80/60°C (°C)
Teplota spalín pri max. výkone a spáde 50/30 °C (°C)
Teplota spalín pri min. výkone a spáde 80/60°C (°C)
Teplota spalín pri min. výkone a spáde 50/30°C (°C)
Teplota spalín pri prehriatí (°C)
Teplota spalín v režime Teplá voda (°C)
Min. požadovaný ustálený ťah komína) (Pa)
Rozmery
Výška / Šírka / Hĺbka (mm)
Hmotnosť bez vody (kg)
Číslo CE
Hodnoty spalín
Namerané pri nominálnom tepelnom výkone a pri referenčnom plyne G20 v režime Vykurovanie
CO (ppm)
CO (mg/kWh)
CO2 (%)
Vážená hodnota Nox (ppm)
Vážená hodnota Nox (mg/kWh)
Zásobník
Description
Typ zásobníka
Popis
Objem vody (l)
Max. prevádzkový tlak pre teplú vodu(bar)
Max. prevádzkový tlak pre vykurovaciu vodu(bar)
Max. teplota vody(°C)
Max.možná teplota vstupu vykurovacej vody(°C)
Trvalý výkon teplej vody (l/h(kW))
Max.výkon teplej vody (l/10min)
Objem vykurovacej špirály (l)
Menovitý prietok vykurovacieho média (m3/h)
Pokles tlaku pri men. Prietoku vykurovacieho média (mbar)
Straty energie v pohotovostnom režime [kWh/d]
Max. prev. teplota pri bežnom použití (°C)
Max. prev. teplota pri inom použití (°C)
Pripojenie VV
Pripojenie studenej a teplej vody
Vypúšťací ventil a zátka
Objem expanznej nádoby(l)
Plocha ohriev. telesa v nádobe(m2)
Rozmery
Výška / Šírka / Hĺbka (mm)
Výška / Priemer (mm)
Hmotnosť bez vody (kg)
Dodatočné technické parametre pre iné využitie
Elektrické napätie/frekvencia [V/Hz]
Stupeň elektrického krytia

Plynové a elektrické kotly, prietokové ohrievače a zásobníky teplej vody

Záručná doba výrobku je 24 mesiacov v súlade s ustanovením §620 ods.1 občianskeho zákonníka. Pri dodržaní podmienok spôsobu používania výrobku v súlade s návodom na obsluhu, inštaláciu a podmienkami záručného listu sa na všetky výrobky používateľovi poskytuje štandardne predĺžená 3-ročná záruka bezplatne alebo predĺžená platená 5-ročná záruka odo dňa uvedenia do prevádzky.


V tejto lehote je pri nižšie uvedených podmienkach zaručené bezplatné odstránenie chyby výrobku. Táto lehota sa predlžuje o obdobie, počas ktorého bol výrobok v záručnej oprave. V prípade výmeny výrobku alebo zrušenia kúpnej zmluvy počas 24 mesiacov od dátumu uvedenia do prevádzky platia príslušné ustanovenia zákonných predpisov. Podmienkou záruky je, aby výrobok uviedla do prevádzky firma, ktorú na to výrobca oprávnil, aby bol dôsledne vyplnený a potvrdený záručný list, a aby bolo uvedenie výrobku do prevádzky zaregistrované u výrobcu .

Vzhľadom k tomu, že sa jedná o výhradné technické zariadenie, výrobca dôrazne upozorňuje na nutnosť pravidelného uskutočňovania ročných technických prehliadok výrobku podľa vyhlášky č. 508/2009 Z. z. Podmienkou platnosti záruky na 24 mesiacov resp. predĺženej záruky na 36 mesiacov je uskutočnenie servisných prehliadok podľa predpísaných intervalov, o ktorých sú vedené záznamy v servisnej knihe. Prehliadky musia byť vykonané firmou, ktorej dal výrobca oprávnenie. Prvá technická prehliadka musí byť uskutočnená najneskôr do 12 mesiacov a druhá technická prehliadka do 24 mesiacov od uvedenia výrobku do prevádzky (v prípade 3-ročnej záruky), inak nie sú splnené podmienky záruky.

Práce spojené s ročnou prehliadkou hradí kupujúci! Potvrdenie o vykonaní ročnej technickej prehliadky musí zákazník do 14 dní odo dňa uskutočnenia odoslať na adresu Vaillant Group Slovakia, s.r.o.

Nárok na bezplatnú opravu v záručnej dobe zaniká:

- keď porucha vznikla nedodržaním predpisov, pokynov a noriem uvedených v návode na obsluhu, pri inštalácii, prevádzke alebo údržbe výrobku

- keď porucha vznikla neodbornou obsluhou, zásahom osoby, ktorú výrobca neoprávnil

- keď ide o opotrebovanie výrobku spôsobené jeho normálnym používaním alebo o mechanické poškodenie

- keď porucha vznikla elektrickým prepätím alebo nízkym napätím

- v prípade porúch alebo škôd vzniknutých živelnou pohromou či inými nepredvídateľnými javmi (búrka, požiar, záplava, zemetrasenie); alebo pri preprave

- ak ide o poruchu častí hydraulického okruhu (čerpadlo, hydroskupiny, odvzdušňovací, poistný a trojcestný ventil, výmenníky) v prípade ich zanesenia nečistotou či minerálmi z vykurovacieho systému a vodovodnej sústavy, z plynovodu (plynový ventil), zo spaľovacieho vzduchu a zatekajúceho kondenzátu (ventilátor, plynový ventil) alebo pri nedostatočnom odvzdušnení kotla

- keď porucha vznikla z dôvodu nefunkčných prídavných zariadení, inštalovaných mimo kotol, alebo pri prevádzke s väčším ako povoleným tlakom úžitkovej vody

Za chybu výrobku nemožno považovať zvýšenú hlučnosť spôsobenú usadzovaním nečistôt a minerálov z vykurovacej vody, výmenu anódovej tyče a ochranného prvku, ktorým je gumové tesnenie zásobníka TV. V týchto prípadoch servisná organizácia môže žiadať od zákazníka platbu za opravu.

Zoznam výrobkov so zákonnou 2-ročnou záručnou dobou:

- izbové regulátory
- elektrické konvektory
- dymovody a príslušenstvo ku kotlom