Tiger Condens

Plynový kondenzačný kotol Tiger Condens

Vykurovanie a ohrev teplej vody v zabudovanom nerezovom zásobníku

Najvyšší komfort dodávky teplej vody

Úspory vďaka kondenzácii

Šetrný k životnému prostrediu

Ľahké používanie a tichý chod

Kompaktná veľkosť, jednoduchá a pohodlná inštalácia

Tiger Condens 18/25 KKZ21

Závesné kondenzačné plynové kotly Protherm

Kód produktu:

0010017349

Cena:

 
1 586,50
Kúpiť

Tiger Condens 18/25 KKZ42

Závesné kondenzačné plynové kotly Protherm

Kód produktu:

0010017350

Cena:

 
1 729,00
Kúpiť

Tiger Condens 30/35 KKZ42

Závesné kondenzačné plynové kotly Protherm

Kód produktu:

0010017458

Cena:

 
1 871,50
Kúpiť

Výnimočný komfort dodávky teplej vody

Tiger Condens sú závesné kondenzačné plynové kotly, s jedným alebo dvomi zabudovanými nerezovými zásobníkmi teplej vody 2 x 21 l. Patentovaná technológia ISODYN2 umožňuje kotlom Tiger Condens zabezpečiť také množstvo teplej vody ako kotlom so samostatným veľkým zásobníkom. Kotol nevyžaduje žiadny ďalší priestor pre zásobník teplej vody, pretože všetky komponenty sú umiestnené v jednom boxe. Kotol má jednoduché ovládanie, založené na koncepte „Jedno tlačidlo – Jedna funkcia“. Okrem toho sa vyznačuje nízkou hlučnosťou, širokým rozsahom modulácie výkonu horáka a reguláciou podľa vonkajšej teploty – ekvitermickou reguláciou.*


Použitie:
Tiger Condens je skvelou voľbou pre domácnosti s vysokými nárokmi na tepelný komfort a dodávku teplej vody. Kotol má vysoký výkon a jedinečné schopnosti pri príprave teplej vody – s prietokom až 23 litrov teplej vody za minútu. Okrem toho zaisťuje veľmi rýchle dohrievanie teplej vody v zásobníkoch po ich vyprázdnení - asi 5 minút. Kotol využíva techniku kondenzácie a tak spotrebuje oveľa menej energie než konvenčné kotly a produkuje menej škodlivých látok do ovzdušia.

Tiger Condens - výhody:
nerezový kondenzačný výmenník,všetky komponenty umiestnené v jedinom, izolovanom a zvukotesnom boxe,mimoriadny komfort dodávky teplej vody prostredníctvom zabudovaných nerezových zásobníkov s vrstvovým ukladaním teplej vody - použitie technológie ISODYN 2,efektívne a komfortné vykurovanie vďaka kondenzačnej technike, široký rozsah modulácie výkonu,ekvitermická regulácia*jednoduché a pohodlné ovládanie na prehľadnom podsvietenom LCD displejimoderný autodiagnostický systémnízke emisie CO2 a NOx

Modely:

Tiger Condens 18/25 KKZ21: model so zabudovaným 21 l zásobníkom; rozsah výkonu pre vykurovanie: 5,4 – 19,6 kW (pri tepl. spáde 50/30°C); rozsah výkonu pre ohrev TV: 5,1-25,5 kW, menovitý prietok teplej vody pri ∆t 30°C: 15 l / min.

Tiger Condens 18/25 KKZ42: model so zabudovaným 42 l zásobníkom; rozsah výkonu pre vykurovanie: 5,4 – 19,6 kW (pri tepl. spáde 50/30°C); rozsah výkonu pre ohrev TV: 5,1-25,5 kW, menovitý prietok teplej vody pri ∆t 30°C: 18,5 l / min.

Tiger Condens 30/35 KKZ42: model so zabudovaným 42 l zásobníkom; rozsah výkonu pre vykurovanie: 5,4 – 32 kW (pri tepl. spáde 50/30°C); rozsah výkonu pre ohrev TV: 5,0-34,8 kW, menovitý prietok teplej vody pri ∆t 30°C: 23l / min.

Tiger Condens pracuje na zemný plyn alebo po zmene nastavenia na propán.
* Snímač vonkajšej teploty nie je súčasťou dodávky kotla.

18/25 KKZ2118/25 KKZ4230/35 KKZ42
Vykurovanie
Energetická triedaAAA
Výkon pri tepl. spáde 80°C / 60°C [kW]4,9 - 18,14,9 - 18,14,8 - 29,3
Výkon pri tepl. spáde 50°C / 30°C [kW]5,4 - 19,65,4 - 19,65,4 - 32,0
Palivozemný plyn / propánzemný plyn / propánzemný plyn / propán
Normovaný stupeň využitia pri 40/30°C [%]max. 108,4max. 108,4max. 109,1
Nastaviteľný rozsah teploty VV [°C]10 - 8010 - 8010 - 80
Expanzná nádoba [l]121212
Max. pracovný tlak [kPa]300300300
Odvod spalínturboturboturbo
Ohrev teplej vody
Energetická triedaAAA
Objem zásobníka [l]214242
Výkon pri ohreve TV [kW]5,1 - 25,55,1 - 25,55,0 - 34,8
Maximálny tlak TV [MPa]111
Nastaviteľný rozsah teploty TV [°C]45 - 6545 - 6545 - 65
Špecifický prietok TV [l/min]1518,523
Expanzná nádoba [l]222
Elektrické parametre
Napätie/frekvencia [V / Hz]230 / 50230 / 50230 / 50
Príkon [W]134134161
Elektrický príkon pohotovostný režim [W]5,45,45,4
Elektrické krytie [IP]IPX4DIPX4DIPX4D
Rozmery
Rozmery (šírka/výška/hĺbka) [mm]470/892/502470/892/502470/892/570
Hmotnosť bez vody [kg]56,86367

Plynové a elektrické kotly, prietokové ohrievače a zásobníky teplej vody

Záručná doba výrobku je 24 mesiacov v súlade s ustanovením §620 ods.1 občianskeho zákonníka. Pri dodržaní podmienok spôsobu používania výrobku v súlade s návodom na obsluhu, inštaláciu a podmienkami záručného listu sa na všetky výrobky používateľovi poskytuje štandardne predĺžená 3-ročná záruka bezplatne alebo predĺžená platená 5-ročná záruka odo dňa uvedenia do prevádzky.


V tejto lehote je pri nižšie uvedených podmienkach zaručené bezplatné odstránenie chyby výrobku. Táto lehota sa predlžuje o obdobie, počas ktorého bol výrobok v záručnej oprave. V prípade výmeny výrobku alebo zrušenia kúpnej zmluvy počas 24 mesiacov od dátumu uvedenia do prevádzky platia príslušné ustanovenia zákonných predpisov. Podmienkou záruky je, aby výrobok uviedla do prevádzky firma, ktorú na to výrobca oprávnil, aby bol dôsledne vyplnený a potvrdený záručný list, a aby bolo uvedenie výrobku do prevádzky zaregistrované u výrobcu .

Vzhľadom k tomu, že sa jedná o výhradné technické zariadenie, výrobca dôrazne upozorňuje na nutnosť pravidelného uskutočňovania ročných technických prehliadok výrobku podľa vyhlášky č. 508/2009 Z. z. Podmienkou platnosti záruky na 24 mesiacov resp. predĺženej záruky na 36 mesiacov je uskutočnenie servisných prehliadok podľa predpísaných intervalov, o ktorých sú vedené záznamy v servisnej knihe. Prehliadky musia byť vykonané firmou, ktorej dal výrobca oprávnenie. Prvá technická prehliadka musí byť uskutočnená najneskôr do 12 mesiacov a druhá technická prehliadka do 24 mesiacov od uvedenia výrobku do prevádzky (v prípade 3-ročnej záruky), inak nie sú splnené podmienky záruky.

Práce spojené s ročnou prehliadkou hradí kupujúci! Potvrdenie o vykonaní ročnej technickej prehliadky musí zákazník do 14 dní odo dňa uskutočnenia odoslať na adresu Vaillant Group Slovakia, s.r.o.

Nárok na bezplatnú opravu v záručnej dobe zaniká:

- keď porucha vznikla nedodržaním predpisov, pokynov a noriem uvedených v návode na obsluhu, pri inštalácii, prevádzke alebo údržbe výrobku

- keď porucha vznikla neodbornou obsluhou, zásahom osoby, ktorú výrobca neoprávnil

- keď ide o opotrebovanie výrobku spôsobené jeho normálnym používaním alebo o mechanické poškodenie

- keď porucha vznikla elektrickým prepätím alebo nízkym napätím

- v prípade porúch alebo škôd vzniknutých živelnou pohromou či inými nepredvídateľnými javmi (búrka, požiar, záplava, zemetrasenie); alebo pri preprave

- ak ide o poruchu častí hydraulického okruhu (čerpadlo, hydroskupiny, odvzdušňovací, poistný a trojcestný ventil, výmenníky) v prípade ich zanesenia nečistotou či minerálmi z vykurovacieho systému a vodovodnej sústavy, z plynovodu (plynový ventil), zo spaľovacieho vzduchu a zatekajúceho kondenzátu (ventilátor, plynový ventil) alebo pri nedostatočnom odvzdušnení kotla

- keď porucha vznikla z dôvodu nefunkčných prídavných zariadení, inštalovaných mimo kotol, alebo pri prevádzke s väčším ako povoleným tlakom úžitkovej vody

Za chybu výrobku nemožno považovať zvýšenú hlučnosť spôsobenú usadzovaním nečistôt a minerálov z vykurovacej vody, výmenu anódovej tyče a ochranného prvku, ktorým je gumové tesnenie zásobníka TV. V týchto prípadoch servisná organizácia môže žiadať od zákazníka platbu za opravu.

Zoznam výrobkov so zákonnou 2-ročnou záručnou dobou:

- izbové regulátory
- elektrické konvektory
- dymovody a príslušenstvo ku kotlom