Plynový ohrievač vody Quadriga 100V FFI-E

Zásobníkový ohrievač Quadriga FB (V FB/ P FB)

Závesné plynové ohrievače vody s uzavretou spaľovacou komorou a núteným odťahom spalín (turbo).

Quadriga 100V FFI-E

Plynový ohrievač vody

Cena:

 
758,56
Kúpiť
Karma Recos
  • 2 varianty : 80, 100 - závesné
  • piezoelektrické zapaľovanie
  • poistný ventil
  • teplota nastaviteľná v 35 - 70 °C
  • ako palivo je možné použiť zemný plyn (ZP) ako aj propanbutan (PB)
Maximálny výkon3 kw
Spotreba ZP / PB0,317 m3/h
Doba ohrevu 45°C119 min

Ohrievače typovej rady „GPV" sú konštrukčne riešené s uzatvorenou spaľovacou komorou (oddelené od interiéru) a s núteným odvodom spalín cez obvodovú stenu pomocou súosej alebo oddelenej sady rúr.

Z toho dôvodu nie sú žiadne požiadavky na zriadenie vetracích otvorov a zariadenia môžu byť umiestnené i v malých priestoroch. Maximálna dĺžka koaxiálneho potrubia môže byť 2,5 m, u oddelenej sady prívodu vzduchu a odvodu spalín nesmie byť súčet dĺžok S1 a S2 väčší ako 13 m. Odťahové potrubie musí byť vedené v sklone 1,5 - 3 % v smere od spotrebiča. Zaujímavosťou tejto rady je hrúbka koaxiálnej rady ktorej vonkajší priemer je 2,5 cm.

Karma Recos