Zásobníky teplej vody stacionárne, zvislé

Stacionárny  1 MPa

Nepriamovýhrevné ohrievače so smaltovanou nádobou.

OKC 300 NTR/1MPa

Stacionárny 1 MPa – jeden výmeník

Cena:

 
830,00
Kúpiť

OKC 400 NTR/1MPa

Stacionárny 1 MPa – jeden výmeník

Cena:

 
1 120,00
Kúpiť

OKC 500 NTR/1MPa

Stacionárny 1 MPa – jeden výmeník

Cena:

 
1 201,00
Kúpiť

OKC 750 NTR/1MPa

Stacionárny 1 MPa – jeden výmeník

Cena:

 
2 486,00
Kúpiť

OKC 1000 NTR/1MPa

Stacionárny 1 MPa – jeden výmeník

Cena:

 
2 830,00
Kúpiť

OKC 300 NTRR/1MPa

Stacionárny 1 MPa – dva výmeníky

Cena:

 
940,00
Kúpiť

OKC 400 NTRR/1MPa

Stacionárny 1 MPa – dva výmeníky

Cena:

 
1 202,00
Kúpiť

OKC 500 NTR/1MPa

Stacionárny 1 MPa – dva výmeníky

Cena:

 
1 288,00
Kúpiť

OKC 750 NTRR/1MPa

Stacionárny 1 MPa – dva výmeníky

Cena:

 
2 600,00
Kúpiť

OKC 1000 NTRR/1MPa

Stacionárny 1 MPa – dva výmeníky

Cena:

 
3 000,00
Kúpiť

Nepriamovýhrevné ohrievače so smaltovanou nádobou do prevádzkového tlaku 1 MPa v objemoch 300–1000 litrov.

Ohrievače sú vybavené jedným (NTR) alebo dvoma (NTRR) výkonnými špirálovými výmenníkmi, objímkami pre čidla regulácie a revíznym prírubovým otvorom.

Na ohrev TUV je možné použiť výhrevnú vodu o teplote maximálne 110 °C a tlaku 1,6 MPa.

Do revízneho otvoru je možné namontovať pomocný elektrický ohrev z oddielu príslušenstva rady R a SE.
Hrdlo 6/4" nad spodným výmeníkom je určené pre elektrický dohrev TUV výhrevnou jednotkou rady TJ z príslušenstva. Tento dohrev se využívá hlavne pri zapojení ohrievača na solárny systém. Izoláciu tvorí 50 mm tvrdé polyuretanové peny pri ohrievačoch do 500 litrov. Ohrievače 750 litrov a 1000 l sú izolované 100 mm mäkkou polyuretanovou penou (molitan), dodávané oddelene s nádobou.

Hlavné využitie

Ohrev TUV výhrevnou vodou poprípade v kombinácii s elektrickým ohrevom pre stredné a veľké objekty, pohotovostná zásoba vody výmeníkovej stanice, väčšie alternatívne zdroje energie atd.

Technické parametre ohrievačov

Stacionárny 1 MPa – jeden výmeník
TypOKC 300 NTR/1MPaOKC 400 NTR/1MPaOKC 500 NTR/1MPaOKC 750 NTR/1MPaOKC 1000 NTR/1MPa
Objem [l]30038485750975
Priemer [mm]6707007009101010
Hmotnosť [kg]108123143210274
Prevádzkový tlak TUV . [MPa]11111
Maximálny prevádzkový tlak výmeníka [MPa]11111
Maximálna teplota výhrevnej vody [°C]110110110110110
Teplota TUV . [°C]9595959595
Výhrevná plocha výmeníka [m2]1,451,81,93,74,5
Výkon výmeníka [kW]48576599110
Výkonnostné číslo podľa DIN 47088,4 NL15,2 NL19,1 NL30,5 NL38,8 NL
Trvalý výkon TUV .* [l/hod] 11701395159024402715

TUV – teplá úžitková voda

*) Teplá úžitková voda 45 °C

Stacionárny 1 MPa – dva výmeníky
TypOKC 300 NTRR/1MPaOKC 400 NTRR/1MPaOKC 500 NTR/1MPaOKC 750 NTRR/1MPaOKC 1000 NTRR/1MPa
Objem [l]295380470750995
Priemer [mm]6707007009101010
Hmotnosť [kg]124138158198258
Prevádzkový tlak TUV . [MPa]11111
Maximálna teplota výhrevnej vody [°C]110110110110110
Teplota TUV . [°C]9595959595
Výhrevná plocha horného výmeníka [m2]0,81,051,31,171,12
Výhrevná plocha spodného výmeníka [m2]1,551,81,91,932,45
Výkon spodného/horného výmeníka [kW]48/2657/3165/4060/3376/32
Výkonnostné číslo horného výmeníka podľa DIN 47084,2 NL15,2 NL19,1 NL21 NL26 NL
Trvalý výkon TUV .* spodného výmeníka [l/hod]1 1701 3951 5901 4601 780
Trvalý výkon TUV .* horného výmeníka [l/hod]630740970815780

TUV – teplá úžitková voda

*) Teplá úžitková voda 45 °C

Rez ohrievačom vody

Rez ohrievačom vody NTR

Rez ohrievačom vody NTRR

Fotogaléria