Gulovy ventil|-|Uhlikova ocel|-|Vodovodna bateria|-|Uhlikova ocel|-|Kondenzacny plynovy kotol protherm|-|Vodovodna bateria|-|Kondenzacny plynovy kotol viessmann|-|Ivar plastohlinik plyn|-|Regulator kurenia|-|Lisovana med|-|Kondenzacny plynovy kotol viessmann|-|Plynove gamatky cez stenu|-|Radiator|-|Kondenzacny plynovy kotol vailant|-|Elektricky zasobnik tuv|-|Gulovy ventil|-|Ivar plastohlinik|-|Kondenzacny plynovy kotol protherm|-|Gulovy ventil|-|Gulovy ventil|-|Lisovana med|-|Kondenzacny plynovy kotol|-|Uhlikova ocel|-|Sprchova ruzica|-|Ivar plastohlinik|-|Lisovana med|-|Plynovy zasobnik tuv|-|Ivar plastohlinik|-|Uhlikova ocel|-|Vodovodna bateria|-|Karma plynove gamatky cez stenu|-|Uhlikova ocel|-|Radiator viessmann|-|Radiator|-|Vodovodna bateria|-|Radiator|-|Kondenzacny plynovy kotol viessmann|-|Liatinovy kotol attack|-|Kondenzacny plynovy kotol vailant|-|Viessmann termostaticka hlavica trv 4 biela chrom|-|Lisovana med|-|Kondenzacny plynovy kotol|-|Uhlikova ocel|-|Lisovana med|-|Vodovodna bateria|-|Uhlikova ocel|-|Kondenzacny plynovy kotol protherm|-|Gulovy ventil|-|Uhlikova ocel|-|Ocelovy kotol