Zelená domácnostiam

Národný projekt Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry a energetickej agentúry (SIEA) s názvom Zelená domácnostiam, vďaka ktorému sa rodinné a bytové domy môžu uchádzať o podporu formou poukážky na inštaláciu malých zariadení na využívanie obnoviteľných zdrojov energie.

Aké zariadenia sú podporované?

Podporiť je možné inštaláciu piatich druhov zariadení na využívanie obnoviteľných zdrojov energie v domácnostiach. Domácnosť môže získať podporu len na jedno zariadenia z každého druhu. Rodinné domy sú oprávnenými žiadateľmi pri všetkých 5 druhoch zariadení, môžu teda požiadať o podporu viacerých druhov. Bytové domy môžu získať podporu iba na slnečné kolektory a kotly na biomasu.

Malé zariadenia na výrobu elektriny s výkonom do 10 kW

 • fotovoltické panely
 • veterné turbíny (na tieto zariadenia zatiaľ nie je možné získať podporu)

Zariadenia na výrobu tepla, ktoré pokrývajú potrebu energie v rodinnom alebo bytovom dome

 • slnečné kolektory
 • kotly na biomasu
 • tepelné čerpadlá

Ako postupovať, aby ste poukážku mohli využiť?

 1. Zoznámte sa s podmienkami podpory a oslovte zhotoviteľov
 2. Overte si, aký obnoviteľný zdroj energie, je pre vašu domácnosť vhodný
 3. Vyberte si zariadenie
 4. Uzatvorte zmluvu so zhotoviteľom
 5. Na vyplnenie žiadosti o poukážku sa vopred pripravte
 6. Ak získate poukážku, do 30 dní ju treba uplatniť u zhotoviteľa
 7. Zhotoviteľ zrealizuje inštaláciu
 8. Odovzdajte všetky potrebné dokumenty zhotoviteľovi
 9. Zhotoviteľ požiada o preplatenie poukážky
 10. SIEA overí správnosť výdavkov, určí výšku skutočne oprávnených výdavkov a preplatí zhotoviteľovi poukážku

Čo sa oplatí vedieť pred ďalšími kolami Zelenej domácnostiam?

Skôr ako požiadate o poukážku z projektu Zelená domácnostiam, treba si pozorne prečítať aktualizovaný manuál k podávaniu žiadosti a všeobecné a osobitné podmienky.