OTVÁRACIE HODINY

PO - PIA | 7:30 - 16:30

SO | 8:00 - 12:00

Čistiareň odpadových vôd AQUATEC

Ponúka domové čistiarne odpadových vôd na čistenie splaškových odpadových vôd z rodinných domov.

  • Spoločnosť AQUATEC VFL, s.r.o. so sídlom v Dubnici nad Váhom vznikla, aby na základe dlhoročných skúsenosti medzinárodného tímu spolupracovníkov v oblasti čistenia odpadových vôd priniesla inovovaný a unikátny model domovej čistiarne odpadových vôd, ktorý je tiež jej nosným bodom výrobného programu, v rámci ktorého ponúka úplný typový rad ČOV od domových, montovaných, kontajnerových a kompaktných železobetónových ČOV až do 5000 EO.
  • Základnou filozofiou firmy je priniesť na európsky a svetový trh čistiareň, ktorá po technologickej stránke spĺňa najprísnejšie kritériá v európskom merítku, čo do požadovanej kvality vypúšťaných vôd, použitých materiálov, statickej odolnosti, nenáročnosti obsluhy ČOV a v neposlednom rade technologického servisu.
  • Preto spoločnosť AQUATEC VFL využíva vo svojich čistiarňach dlhodobo osvedčený systém kontinuálneho biologického čistenia odpadový vôd s integrovanou akumuláciou nárazovo pritekajúcich vôd. Táto technológia je na Slovensku chránená úžitkovými vzormi UV 4324 a UV 2750 a medzinárodne chránená patentom č. EP1919833. Využitím našej technológie v procese čistenia je zabezpečená vysoká kvalita vyčistenej vody, nízke investičné a prevádzkové náklady.
    Technológia je taktiež známa pod medzinárodným názvom Vertical Flow Labyrinth – VFL® (tzv. vertikálne pretekaný labyrint).
  • Spoločnosť AQUATEC VFL, s.r.o. taktiež realizuje návrh, vypracovanie projektovej dokumentácie, výrobu, montáž, záručný a pozáručný servis komplexných technologických celkov na čistenie odpadových vôd nie len na Slovensku, ale i v zahraničí.

zdroj: www.aquatec.sk