Aké sú výhody a obmedzenia fotovoltických panelov?

Uvažujete nad domácou fotovoltickou elektrárňou pre výrobu elektrickej energie? Aké výhody prináša fotovoltika pre váš dom, aké podmienky je vhodné spĺňať a kedy sa skôr neoplatí? 

Fotovoltické panely

sú  alternatívnym zdrojom elektrickej energie pre prevádzku spotrebičov, ohrev teplej vody, aj podporu vykurovania. Domáca fotovoltaická elektráreň prináša hneď niekoľko výhod. Najdôležitejšou pre vás môže byť úspora nákladov na energie, energetická sebestačnosť, aj fakt, že toto trvalo udržateľné riešenie je šetrné k životnému prostrediu.

Kedy vám začína solárna energie šetriť náklady?

Inštalácia fotovoltických panelov vyžaduje určitú vstupnú investíciu. Tá však už dávno nie je taká vysoká, navyše môžete využiť finančnú podporu vo forme dotácií. Prvotná investícia sa vám postupne vracia vo forme poklesu výdajov za elektrinu. Fotovoltické panely sú využiteľné nie len pre výrobu elektriny pre spotrebiče v domácnosti. Vyrobená energia môže nahradiť 20 - 50% potreby tepla k vykurovaniu a 50 - 70% potreby tepla k ohrevu vody v domácnosti.

Aké sú ďalšie výhody?

Využitie vlastnej energie zo solárnych panelov vás robí energeticky sebestačnými. Keďže fotovoltické panely nie sú závislé na inom druhu energie, môžu fungovať samostatne. Fotovoltický systém s batériami funguje aj ako záložný zdroj - ochráni a zabezpečí pri výpadku napájania zo siete prevádzku spotrebičov, napríklad chladničky, PC alebo kamerového systému.

Inštalácia fotovoltických panelov nepredstavuje žiadny významný zásah do strechy stavby. Ich životnosť je niekoľko desiatok rokov a náklady na údržbu minimálne. Potrebné sú iba pravidelné servisné prehliadky.  

Kedy sa montáž fotovoltickým panelov nevypláca? 

Miesto osadenia panelov na streche by malo byť dostatočne veľké a správne orientované tak, aby na neho dopadalo priame slnečné žiarenie čo najväčšiu časť dňa. Nevhodné je tienenie stromami a inými budovami.
Fotovoltaika je najviac efektívna v domoch s elektrickým vykurovaním, tepelným čerpadlom, bazénom, alebo elektrickým ohrevom vody.
Ak potrebujete použiť panely iba pre ohrev vody, menšou investíciou je použitie termických splárnych systémov. Ich cena je síce porovnateľná, no v tomto prípade je dôležitejšia vyššia účinnosť.