Ako získať dotácie z projektu Zelená domácnostiam?

Zelená domácnostiam má pre tento rok zverejnený harmonogram kôl v hodnote 15 miliónov €. Najbližšie 16. kolo projektu Zelená domácnostiam určené pre zariadenia na výrobu elektriny bude otvorené 10. októbra 2017. Vydané budú poukážky v hodnote 950 000 €. V októbri SIEA vyhlási spolu dve kolá, samostatne na tepelné a samostatne na elektrické zariadenia.

Poraďte sa o vhodnosti druhu zariadenia pre vašu domácnosť

Zistite si, aký obnoviteľný zdroj energie je vhodný práve pre vašu domácnosť
Každé zariadenie má svoje výhody, aj obmedzenia, špecifické podmienky inštalácie, aj spôsob využívania. Poradiť sa môžte  priamo so zhotoviteľom, využiť môžte aj bezplatné energetické poradenstvo.

Vyberte si zariadenie a uzatvorte zmluvu so zhotoviteľom

Zhotoviteľ vám poskytne technické návrhy s cenovými ponukami, vyberte si riešenie, ktoré vám bude najviac vyhovovať. Technický návrh so zariadením bude slúžiť ako podklad pre vyplnenie žiadosti o vydanie poukážky. V žiadosti uvádzate vybraté zariadenie, ubezpečte sa u dodávateľa, či je zariadenie možné dodať a nainštalovať v stanovenom termíne. Uvedené zariadenie v žiadosti následne už nie je možné zmeniť a ak zariadenie nie je v termíne platnosti poukážky k dispozícii, poukážku nie je možné využiť.

Požiadajte o poukážku SEIA

O poukážku by ste mali žiadať až vtedy, ak ste si istí, že bude možné zariadenie v požadovanom termíne nainštalovať. Aby bola vydaná poukážka platná, domácnosť ju musí uplatniť u oprávneného zhotoviteľa najneskôr do 30 dní od dátumu vydania poukážky, ktorý je uvedený na poukážke. Zhotoviteľ musí požiadať o preplatenie poukážky do 3 mesiacov od tohto dátumu.
Žiadosť o poukážku sa vypĺňa prostredníctvom informačného systému, ktorý je prístupný zo stránky zelenadomacnostiam.sk v časti Žiadosť o poukážku. Na uvedenej stránke je k dispozícii aj Manuál pre domácnosti k informačnému systému Zelená domácnostiam. Nájdete v ňom presný postup pri vypĺňaní žiadosti v informačnom systéme.

Ak získate poukážku, do 30 dní ju treba uplatniť u zhotoviteľa

Aby bola vydaná poukážka platná, domácnosť musí poukážku uplatniť u oprávneného zhotoviteľa, s ktorým má uzavretú zmluvu o inštalácií zariadenia, a to najneskôr do 30 dní od dátumu vydania, ktorý je uvedený na poukážke. Zároveň musí byť inštalácia ukončená do stanoveného termínu od tohto dátumu. V prípade poukážok vydaných v 6. kole a nasledujúcich kolách sú to 3 mesiace.

Inštaláciu podľa vašich požiadaviek by mal zhotoviteľ zrealizovať  najneskôr do termínu platnosti poukážky a v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi. Lehotu si dohodnite aj zmluvne. V niektorých prípadoch môžu dohodnutý termín ohroziť poveternostné podmienky. Nezabudnite, že súčasťou inštalácie sú aj všetky povinné revízie a skúšky.

Väčšinu administratívy súvisiacej s podporou za vás vybaví zhotoviteľ

Zhotoviteľ zrealizuje inštaláciu a požiada o preplatenie poukážky. Zaviaže ho k tomu zmluva o preplácaní poukážok, ktorú podpíše pred zaradením do zoznamu zhotoviteľov. Odovzdajte všetky potrebné dokumenty zhotoviteľovi, no pre každý prípad si vytvorte kópie dokumentov aj pre svoju potrebu.
Zhotoviteľ požiada o preplatenie poukážky. SIEA overí správnosť výdavkov, určí výšku skutočne oprávnených výdavkov a preplatí zhotoviteľovi poukážku