Ohrev teplej vody v domácnosti

Výška nákladov na prípravu teplej vody závisí nielen od počtu bývajúcich, ich veku, hygienických návykov a šetrného využívania vody, ale aj od použitého zariadenia na prípravu teplej vody.

Plynové ohrievače vody

Ohrev vody v domácnosti môžu zabezpečiť plynové zásobníkové ohrievače vody aj plynové prietokové ohrievače vody. Záleží od potreby množstva teplej vody, frekvencie využívania, počtu osôb aj počtu odberných miest v rámci domácnosti. Podľa spôsobu ohrevu vody ich ďalej delíme na priamo výhrevné, nepriamo výhrevné a kombinované.

Prietokové ohrievače vody

Plynové prietokové ohrievače sa hodia na miesta s menšou potrebou teplej vody a na miesta s nepravidelným odberom ako sú napríklad víkendové chalupy a sezónne sídla. Umiestňujú sa v blízkosti odberného miesta, nad alebo pod umývadlo a dres.

Zásobníkové ohrievače vody

Priamo výhrevné zásobníkové ohrievače vody sú vhodné aj pre jednorázový odber väčšieho množstva vody. Sú to samostatne stojace zariadenia s odvodom spalín do steny a do komína.
Nepriamo výhrevné ohrievače slúžia na prípravu teplej vody v spojení s plynovým kotlom. Voda sa zohrieva v zásobníku pripojeným vykurovacím zariadením. Takéto zásobníkové ohrievače vody je možné kombinovať s obnoviteľnými zdrojmi energie - slnečnými kolektormi.

Kombinované zásobníkové ohrievače vody

V zimnom období sa zohrieva voda v zásobníku pomocou vykurovacej špirály, v ktorej sa nachádza voda z vykurovacieho systému zohrievaná kotlom na zemný plyn. Mimo vykurovacieho obdobia sa obyčajne využíva elektrický ohrev.