Pravidelný servis a čistenie plynových kotlov

Ročné preventívne servisné prehliadky/ revízie plynových zariadení sú pre ich správny chod veľmi dôležité. Nie len ich technický stav, ale aj správne nastavenie je dôležité pre ich dlhú životnosť, bezpečnosť, šetrenie energie, aj vašich finančných prostriedkov.

Ročné servisné prehliadky

Zhodnotiť stav kotla, zistiť prípadné skryté poruchy, skontrolovať správnosť nastavenia, vyčistiť spaľovaciu komoru, hlavný horák kotla, skontrolovať zapaľovacie zariadenie, skontrolovať tesnosť plynových spojov, kontrolu armatúry a ventilov a ostatných častí.

Kedy vykonať revíziu?

Zariadenia pre vykurovanie a ohrev teplej vody vždy dajte skontrolovať ešte pred vykurovacou sezónou. Predídete tak prípadným problémom v sezóne, keď ich budete najviac potrebovať.

Výmena starého kotla za nový

Staré kotle už môžu byť neekonomické a ich prevádzka už nemusí byť bezpečná. Preto sa kúpa nového plynového kotla vypláca, vzhľadom na návratnosť investovaných finančných prostriedkov vo forme šetrenia energie a nákladov na opravy.

Prečo nezanedbať pravidelný odborný servis?

  • Bezpečnosť - predísť poškodeniu a prípadnému uvoľňovaniu spalín, či plynu
  • Predĺženie životnosti zariadení
  • Šetrenie energií a finančných prostriedkov
  • Pravidelný servis v záručnej dobe pre dodržanie záruky
  • Predísť závadám v zimnom období

Odborne spôsobilý autorizovaný technik

Revíziu a servis kotla vám spraví odborne spôsobilý a autorizovaný technik. Pri kúpe nového kotla je pravidelný servis podmienkou pre uplatnenie záruky. Pravidelný servis kotla by ste však nemali zanedbať ani pri zariadeniach, ktorým už záruka skončila.