Prietokové ohrievače vody

Jednoduché a dostupné riešenie dodávky teplej vody vhodné všade tam, kde je potreba teplej vody nepravidelná a menej častá. Na rad prichádzajú prietokové ohrievače vody.

V domácnostiach, kde je odber vody väčší a pravidelnejší, využívame zásobníkové ohrievače vody - bojlery. Voda sa v tomto prípade zohrieva “do zásoby¨ a to ekonomicky, aj počas nízkej sadzby za elektrickú energiu.

Malú a nepravidelnú, či sezónnu spotrebu vody napríklad na chatách, dostatočne pokryje aj prietokový ohrievač vody. Je ekonomickejším riešením v tomto prípade z hľadiska zriaďovacích, aj prevádzkových nákladov.

Elektrické a plynové prietokové ohrievače vody

Beztlakové elektrické ohrievače sú pre použitie na jednom odbernom mieste. Takéto sa používajú najčastejšie  pre umývanie rúk. Vyžadujú elektrickú zásuvku. Pri kúpe ohrievača si všímajte jeho výkon. Ohrievač s výkonom 3,5 kW sa napríklad hodí na umývanie rúk, 6kW na sprchovanie, 18 kW na kúpanie.
Plynové ohrievače do 10 kW sa používajú na umývanie rúk. Nepotrebujú odvod spalín, preto je ich inštalácia jednoduchá. Veľké plynové ohrievače vyžadujú odvod spalín a dostatočné vetranie. Výrobcovia dbajú aj na ich bezpečnosť - vybavené sú piezoelektrickým zapaľovačom, teplotnými aj spalinovými bezpečnostnými poistkami.

Malé prietokové ohrievače sa umiestňujú pod umývadlo, alebo nad umývadlo. Ich montáž je jednoduchá, elektronicky regulované prietokové ohrievače merajú prietok, teplotu vody a regulujú výkon.